Copyright© 1995-2017 Vladimir Kreća and Independent Authors

Branko Josef Thomann Profesor u Bečkoj operi

Istinski po mnogobrojnim čitateljima i posjetiocima ove stranice Profesorovi zapisi iz Bečke opere ostaju kao spomenik jednom cijelom vremenu. I muzičkom i Ljudskom.

Kao već desetljećima unaprijed u Zlatnoj sali bečkog Musikvereina - Glazbenog zavoda, održan je tradicionalni Novogodišnji koncert bečkih filharmoničara. Taj koncert koji se održava prvoga dana svake nove godine u 11h,je toliko popularan da su obično karte za tu predstavu godinama unaprijed rasprodane. Uz mnogobrojnu internacionalnu  publiku, taj koncert prenose brojne televizijske kompanije kao i radiodifuzije, pa se računa da ga poslije „najludje noći„ gleda i sluša nešto oko milijardu i pol ljudi na cijeloj zemaljskoj kugli.

Poslije smrti stalnoga dirigenta Wilija Boškovskog, Bečki filharmoničari su se odlučili da taj popularni koncert svake godine dirigira novi i popularni svjetski poznati dirigent. Tako da su se na pultu Musikvereina, za ovih posljednjih petnestak godina prodefilirali svi profilirani dirigenti svjetskoga glasa. Obično se na tim koncertima svira, popularna bečka muzika, ili muzički rečeno, slatka bečka muzika valcera i polki, dinastije Straussa i  drugih austrijskih  muzičara iz te periode.

Beč, januara 2002. g.


Profesor Thomann u Rusiji

U Buchhandlung-u Weiss

...na brojnim putovanjima po Rusiji Profesor je pisao i fotografirao istinski obilato. Dio te riznice probajte OVDJE

Buchhandlung WEISS je otišao u povjest, ali su legende ostale. Profesor Thomann je svakako jedna od njih...

Mozartova jubilarna godina  počela je Novogodišnjim koncertom Bečkih filharmoničara u "Zlatnoj sali" bečkog Musik Verein-a, točno u 11:15 h prvoga dana ove (2006te, op.a.) godine.Nasmijani dirigent, visoko motivirani muzičari i veliki potpourri walzera, opernih i operetnih melodija  sa dodatkom Mozartovih  nota činilo je velebnu cjelinu ovogodišnjeg Novogodišnjeg bečkog koncerta.

Letonski dirigent Mariss Jansons bravourozno je vodio  Bečke filharmoničare sa šarmantnom elegancijom i prefinjenim  mjenjanjem tempa izvedbe iz melodije u melodiju.

Počevši sa braćom Strauss i njihovim najpoznatijim walzerima kao što su "Ein Künstler Leben" – "Život umjetnika", "Frühlingsstimmen" - "Proljetnji zvuci", pa zatim prekrasni walzer "Du und Du" iz Operete "Die Fledermaus" - "Šišmiš". No nije falio ni "Der Zigeunerbaron" - "Ciganski baron" kao ni "Španjolski marš" pa i vrlo neobičajeno komponirana polka "Furioso", "Na lijepom plavom Dunavu" i - jasno kao uvijek na završnici, "Radetzkymarsch", gdje publika sa svojim taktiranim udaranjem u dlanove čini jednu ljubku i razdraganu  muzičku cijelinu, koja je u krvi bečkim poznavaocima  muzike.

Iako programi ovih novogodišnjih koncerta izgledaju stereotipno, ovogodišnji koncert je ipak bio vrlo neobičan. Ovoga puta pozvali su  Bečki filharmoničari na pult dirigenta iz St.Petersburga, koji je poznat  kao jedan od najboljih izvodjača Mozarta, što ne znači da mu nije poznata muzika Johanna Straussa i walzera.

Upravo je Johann Strauss bio onaj muzičar koji je prvi otišao na turneju u tadašnju Rusiju, gdje je mjesecima boravio i sa time ponovljeno svake godine mjesecima, upoznavao ljude  sa slatkom bečkom muzikom...Čak je i komponirao nekoliko Walzera  za carevu familiju čiji je gost  počesto bio.

Time je učinuo i upliv na tadašnje ruske muzičare, koji walzer prihvatiše objeručke i sviraše ga na svoj način... A priča o walzeru je slična priči dvaju klavirskih škola; bečkoj i ruskoj, koje su slične i  u stvari se dopunjavaju, pošto na koncu  proizlaze iz istih korijena. 

Poslije niza dirigenata iz USA, Italije, Indije i Japana ove godine pozvan je od Bečkih filharmoničara na pult "Zlatne sale", relativno mlad  dirigent iz St.Petersburga, kojemu se pored austrijskih dirigenata pridaje velika važnost u produženju  bečko-petrovgradske muzičke tradicije i prijateljstva.

Maris Jansons ispunio je tu ulogu na poseban način, uklopivši temeljitost boje, zvuka i muzičke suptilnosti.Iznedadjujući su bili  prelazi iz sporednih tema u marševima ili brzim  polkama u jednu dinamičnu  muzičku frazu, počevši od mezzoforte-a na glasoviru  i klarinetskim  triima, pa sve do gudačkih glisanda, onih koji ulaze "pod kožu" što je već tradicija ovih novogodišnjih koncerta...

Imam čast sjediti  u loži na balkonu iznad  orkestra, tako da vidim dirigenta sprijeda. Svaki njegov pokret, mimiku, zahtjev  i reakciju  ovih svjetski poznatih muzičara... koji onda na pokret ruke u tili čas nonšalantno, preokreću muzički izražaj i senzitivnost u raspjevanu muzičku paletu zvukova, akcentirane harmonične  inventivne snage.Jasons ne prepušta ništa slučaju, ne ostavlja ništa neprimjećeno, a pogotovo gudačke poluglasove, koje "sakriva" u kontrapunktnim ili polyphonim detaljima.

2006.g. je jubilarna Mozartova godina, kojom se  slavi 250-ta godišnjica njegova rodjenja, naravno muzički u cijelom svijetu, a posebno u Austriji nizom koncerta, izvedbom njegovih djela, a posebno u njegovom rodnom gradu Salzburgu kao  i u Beču!         

Jubilarna godina (2006) NAPRIJED